برنامه ریزی دراز مدت

برنامه ریزی دراز مدت

مهرکام پارس آینده روشنی را در پیش رو میبیند

دراز مدت فکر کنید

دراز مدت فکر کنید

محافظت از جان دیگران، حفظ محیط زیست و آماده‌سازی نسلی سالم

به آینده بیاندیشید

به آینده بیاندیشید

{$=Bumper|fa-ir=سپر|ar-sa=شیلدز$}

سپر

{$=Dashboard|fa-ir=داشبورد|ar-sa=لوحة القيادة$}

داشبورد

{$=Door panel|fa-ir=رودری|ar-sa=لوحة الباب$}

رودری

{$=air conditioning|fa-ir=تهویه مطبوع|ar-sa=تكييف الهواء$}

تهویه مطبوع

{$=Console|fa-ir=کنسول|ar-sa=کنسول$}

کنسول

{$=Seat|fa-ir=صندلی|ar-sa=مقعد$}

صندلی

{$=Radiator Grille|fa-ir=جلو پنجره$}

جلو پنجره

{$=Logo assembly|fa-ir=آرم$}

آرم

{$=Spoiler|fa-ir=اسپویلر$}

اسپویلر

{$=Car Air Vent|fa-ir=دریچه هوا$}

دریچه هوا

{$=Car Door Handle|fa-ir=دستگیره$}

دستگیره

{$=Mirror|fa-ir=آینه$}

آینه

{$=Release lever|fa-ir=دسته رها کننده$}

دسته رها کننده

{$=lower body cover|fa-ir=رکاب$}

رکاب

{$=Ashtray|fa-ir=زیر سیگاری$}

زیر سیگاری

{$=Door handle button|fa-ir=شستی$}

شستی

{$=Housing|fa-ir=هوزینگ$}

هوزینگ

{$=Trunk Lid|fa-ir=قاب نمره$}

قاب نمره

{$=Headlight strip|fa-ir=زه زیر چراغ$}

زه زیر چراغ

{$=Door protector|fa-ir=زه روی درب$}

زه روی درب