مهندسی

این واحد متشکل از بخش های ذیل است :
 
*اداره طراحی محصول
 • طراحی سه بعدی مدل اولیه محصول.
 • طراحی مدل چوبی و گلی وپرینت سه بعدی  قطعات اینتریور و اکستریور در واحد نمونه سازی.
 • دارای 5 سایت طراحی و مهندسی محصول با نرم افزارهای مهندسی CATIA-AUTOCAD-NX UGS-ABAQUS-MOLDFLOW-POWERMILL
*اداره مهندسی محصول
 • طراحی و تغییرات محصولات جدید و تولیدی در حوزه خودروئی و غیر خودروئی.
 • تهیه نقشه های دو بعدی و سه بعدی محصول مطابق نمونه مشتری.
 • تدوین و مستند سازی BOM محصول.
 • تدویل و مستند سازی مدارک کیفیت مصول مطابق فرآیند APQP
*اداره مهندسی کیفیت محصولات جدید
 • طراحی وساخت فیکسچر های کنترلی ومونتاژی.
 • تدوین وبروز آوری و انجام کلیه تستهای آزمایشگاهی مورد درخواست مشتری.
 • مستند سازی کلیه مدارک کیفی محصول مطابق فرایند APQP.
*اداره مهندسی مواد
 • تدوین  خواص مواد بر اساس استاندارد.
 • بررسی و پیشنهاد مواد پلیمری در قطعات خودروئی و غیر خودروئی.
 • مشاوره در خصوص پیشنهاد مواد مصرفی .
 • تحلیل وبررسی نتایج حاصل از تستهای آزمایشگاهی مواد و قطعات.
*اداره مهندسی قالب وابزار
 • طراحی وساخت قالبهای تزریق پلاستیک و فلزی وفوم .
 • مشاوره وبرگزاری کمیسیون تخصصی قالبهای سپر رودری و داشبورد وصندلی.
 • مدیریت پروژه ساخت قالبهای خودروئی سپر رودری و داشبورد در خارج از کشور و تهیه RFQ  TTS-
 • اصلاح ونوسازی قالبهای موجود ناشی از تغییرات مهندسی و درخواست مشتری.
*اداره مهندسی تکنولوژی
 • مطالعه وبررسی تکنولوژی مهندسی مورد نیاز جهت تولید محصولات جاری و جدید.
 • امکان سنجی مهندسی در خصوص فرآیند مورد نیاز جهت تولید محصولات جدید.
 • مشاوره و تهیه RFQ جهت ساخت  وخرید دستگاه و ماشین الات با تکنولوژی جدید.