پژمان رشیدپور

پژمان رشیدپور

مدير برنامه‌ريزي استراتژيک و ارزيابي عملکرد
شماره تماس: 48862253