چشم انداز و استراتژی

چشم انداز شرکت مهرکام پارس 1400

برترین شریک تجاری خودرو سازان داخلی در طراحی، تولید و تأمین مجموعه‌های تزئینی خودرو و حضور موفق در بازارهای هدف.

رسالت (ماموریت) شرکت مهرکام پارس

تولید، تامین و طراحی قطعات تزئینی و پلیمری خودرو با اتکاء به توانمندی کارکنان و بهره‌مندی از تکنولوژی برتر، در جهت کسب رضایت ذینفعان.

بيانيه ارزش

• مشتری مداری
 حفظ کرامت و ارزش‌هاي انسانی
 رویکرد برد- برد در تعامل با شرکای تجاری
 تعهد به ایفای مسئولیت‌های اجتماعی
 توانمندسازی كاركنان به عنوان سرمايه‌های سازمان

جهت گيری های استراتژيک شرکت مهرکام پارس در افق 1395

• برتری عملياتی از طريق افزايش بهره وری و کاهش اتلاف ها
• توسعه بازار با استفاده از توان طراحی و توسعه محصولات جديد
• ارتقا کيفيت و تعامل با مشتری
• کسب حداکثری سهم بازار