آگهي مزايده عمومی

1397/11/17
شركت مهركام پارس در نظر دارد اقلام ضايعاتی روتين خود را طی مدت 4 ماهه از 97/12/01 لغايت 97/03/31 شامل:
کارتن، فوم صندلی ،آهن آلات ، تخته و پالت، انواع مواد پليمری(کلوخه سنگين)، درهم ته انباری، ABS رنگی ، پلی اتيلن، ضربه گير(تقويتی)، انواع بشکه، دوربر روکش، نايلون،کيسه مواد و گونی، زه نقره ای روی سپر و لوله مقوائی رول وسط نايلون را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي‌توانند ظرف مدت هفت روز کاری از زمان انتشار آگهی در ساعات اداری جهت بازديد، دريافت و عودت اسناد مزايده به آدرس: کيلومتر 11 جاده مخصوص كرج- واحد فروش مراجعه و یا جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن  48862258 تماس حاصل نمايند.
 
× >
× >