مدیرعامل مهرکام پارس:

تنها نیروی با انگیزه، زمینه را برای نوآوری فراهم می کند

1396/02/19
مدیرعامل شرکت مهرکام پارس درجمع معاونان و مدیران این شرکت گفت: تنها با نیروی راضی، خشنود و با انگیزه است که می توان شرایط را برای بهبود فعالیت ها و تولید محصول جدید فراهم کرد.
مهندس مهدی یونسیان تاکید کرد: تنها این نیرو حاضر است تمام استعدادها و توانمندی خود را برای پیشرفت شرکت بکار گیرد و نوآوری کند. و تنها این نیروی عظیم است که در تمام کارها به شکلی فعال و دلسوزانه مشارکت می کند و کارآمدی خود را نشان می دهد.
وی همچنین پیشنهادکرد: تیم های کارشناسی برای بررسی موانع تولید در جای جای شرکت تشکیل شود تا با نظر و پیشنهاد همکاران در هر حوزه کاری، زمینه برای بهبود شرایط فعالیت و نوآوری فراهم شود.
این تیم از پیشنهاد همه همکاران در چارچوب اهداف شرکت بهره مند می شود و آنرا در کوتاهترین زمان اجرایی می کند.
مدیرعامل شرکت مهرکام پارس از تشکیل کمیته ای متشکل از صاحبنظران برای شناسایی به موقع مشکلات نیز خبر داد و افزود: این کمیته با تدوین برنامه کاری، فعالیت ها را تا رفع تمام مشکلات پیگیری می کند. برای کمیته اجرای قوانین، رعایت نظم و انضباط کاری و رفع مشکلات در کوتاهترین زمان بسیار مهم است.
مهندس یونسیان همچنین با اعلام اینکه بر اساس برنامه های کلانی که از مشتری دریافت می کنیم، به فعالیت هایمان سمت و سو می دهیم، افزود: با ارتباط مستقیم حوزه های کاری مهرکام پارس با مشتری، رضایت آنان را در هرزمینه ای جلب خواهیم کرد.
از نظر مشتری کیفیت محصول بسیار حائز اهمیت است و به همین علت ضمن توجه به افزایش تولید، ارتقای کیفیت را در راس فعالیت ها قرار خواهیم داد. 
در این راستا کنترل ضایعات، ریشه یابی علت ضایعات، پیدا کردن منشاء ضایعات، علت دوباره کاری ها و به حداقل رساندن ضایعات در دستورکار قرار می گیرد.
وی در پایان خطر نشان کرد: تمام فعالیت هایی را که منجر به موفقیت هایی در شرکت مهرکام پارس شده است، ادامه خواهیم داد.     
× >
× >