داشبورد پارس هارد تاچ

داشبورد  پارس در دو نوع هاردتاچ و سافت تاچ و با ایربگ سرنشین می باشند.