مهندسی

این واحد متشکل از بخش های ذیل است :
 
*اداره طراحی محصول
 • طراحی سه بعدی مدل اولیه محصول
 • طراحی اولیه ایده ها و خلق موجودیت محصول جدید
 • نمونه سازی محصول با استفاده از آخرین متدهای نمونه سازی
 • ایده پردازی و نوآوری محصولات جدید بر پایه نیاز مشتری
 • طراحی محصول از طریق مهندسی معکوس . بهینه سازی طرح های محصولات مشابه
*اداره مهندسی محصول
 • تکوین محصولات جدید و تولیدی در حوزه خودروئی و غیر خودروئی
 • تغییرات مهندسی محصولات تولیدی و پروژه ها
 • تهیه نقشه های دو بعدی و سه بعدی محصول بر پایه نمونه مشتری
 • تدوین و مستند سازی BOM محصول و پروژه های جدید
 • تدوین و مستند سازی مدارک کیفیت مصول مطابق فرآیند APQP
 • امکان سنجی پروژه ها و توانایی در اجرای آن ها
 • تعریف مهندسی محصول مورد نظر مشتری و به عینیت بخشیدن به ایده محصول جدید
*اداره صحه گذاری محصولات جدید
 • طراحی وساخت فیکسچر های کنترلی ومونتاژی
 • تدوین وبروز آوری و انجام کلیه تستهای آزمایشگاهی مورد درخواست مشتری
 • مستند سازی کلیه مدارک کیفی محصول مطابق فرایند APQP
 • صحه گذاری و انجام تست های محصول متناسب با نیاز مشتری و صدور تاییدیه محصولات و قطعات
*اداره مهندسی مواد
 • تدوین  خواص مواد بر اساس استاندارد
 • بررسی و پیشنهاد مواد پلیمری در قطعات خودروئی و غیر خودروئی
 • مشاوره در خصوص پیشنهاد مواد مصرفی
 • تحلیل و بررسی نتایج حاصل از تستهای آزمایشگاهی مواد و قطعات
 • شناسایی مواد متناسب به عملکرد قطعات در مجموعه
*اداره مهندسی قالب وابزار
 • طراحی، نظارت و ساخت قالبهای تزریق پلاستیک، فلزی، فوم و تجهیزات تولیدی
 • مشاوره و برگزاری کمیسیون تخصصی قالبهای مجموعه های درونی، بیرونی و تزئینی خودرو
 • مدیریت پروژه ساخت قالبهای خودروئی سپر رودری و داشبورد در خارج از کشور و تهیه RFQ و TTS
 • اصلاح و نوسازی قالبهای موجود ناشی از تغییرات مهندسی و درخواست مشتری
 • توسعه محصول از طریق ساخت ابزار برابر آخرین فناوری کیفی روز دنیا
*اداره مهندسی تکنولوژی
 • مطالعه وبررسی تکنولوژی مهندسی مورد نیاز جهت تولید محصولات جاری و جدید
 • امکان سنجی مهندسی در خصوص فرآیند مورد نیاز جهت تولید محصولات جدید
 • مشاوره و تهیه RFQ جهت ساخت  وخرید دستگاه و ماشین الات با تکنولوژی جدید
 • طراحی و بهینه سازی فرآیند های ساخت محصول برابر آخرین تکنولوژی های موجود در صنعت خودرو