اعلامیۀ پذیره‌نویسی سهام شرکت مهرکام پارس(سهامی عام) ثبت‌شده به شمارۀ 82062 و شناسة ملی 10101267070

1401/06/09
به‌اطلاع می‌ر‌ساند به‌استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1399/10/15 و مصوبۀ هیئت‌مدیرۀ مورخ 1400/07/20 و مجوز شمارة 177-783153/004 مورخ 1400/07/10 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر گردید سرمایة شرکت از مبلغ 4.747.718.566.000 ریال به‌مبلغ 6.627.718.566.000 ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین‌شده جهت استفاده از حق‌تقدم خرید سهام، تعداد 825.349.684 سهم از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره‌نویسی گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق‌تقدم مذکور و به‌منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 1.054.650.316 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشدة سهامداران برای پذیره‌نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 140130400901074114مورخ 1401/06/07 ادارة ثبت شرکت¬ها به‌شرح زیر عرضه می‌گردد:
 
 1. موضوع فعالیت شرکت:
الف) موضوع اصلي
 • طراحي و تكوين ، ساخت و توليد قطعات و مجموعه هاي صنعتي بويژه در زمينه صنايع خودروسازي.
 • طراحي و ساخت قالبهاي نمونه و اصلي و ابزار آلات مربوط به آن بويژه در زمينه صنايع خودروسازي.
 • ارتقاء كيفيت محصولات و بهبود مستمر فرآيندهاي توليد و ايجاد تكنولوژيهاي جديد از طريق انجام تحقيقات علمي و كاربردي و يا خريد ليسانسهاي داخلي و خارجي از منابع مربوطه در زمينه موضوع شركت.
 • انجام و ارائه خدمات طراحي و مهندسي و ايجاد و اجراي برنامه هاي طراحي و مهندسي و طرق استفاده از موضوعات مذكور درتوسعه و تجهيز صنايع خودروسازي،قطعات خودرو و ساير صنايع مشابه.
 • ارائه هر گونه خدمات اعم از فني و مهندسي نظير ساخت ماشين آلات صنعتي و ساخت قطعات مورد نياز صنايع مختلف، ايجاد خطوط جديد ، انتقال دانش فني از طريق فروش ليسانس.
 • ايجاد خطوط توليدي جانبي به منظور تأمين مواد اوليه و توليد قطعات نيمه ساخته مورد نظر شركت.
 • خريد و تامين مواد اوليه و تجهيزات فعاليتهاي مربوط به قالبسازي و توليدي  از طريق بازاريابي  فروش محصولات و ارأيه خدمات مربوطه در بازارهاي داخلي و خارجي.
 • انجام فعاليتهاي بازرگاني مرتبط داخلي و واردات ، صادرات انواع كالاها.
 • ايجاد شعبه ، اعطا و قبول  نمايندگي با ساير شركتهاي داخلي و خارجي.
 • شركت در مناقصه ، مزايده و نمايشگاهها.
 • انجام هر گونه فعاليتي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم با موضوع  شركت مرتبط و براي مقاصد شركت  و يا تسهيل در اجراي آن ضروري است.
ب) موضوع فرعي :
 • اقدام به هر گونه مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي.
 • تأسيس هر نوع شركت ، موسسه مالي و اعتباري با رعايت مقررات مربوطه و خريد كارخانه ها و سهام واحدهاي طراحي ، توليدي ، تحقيقاتي و بازرگاني جهت تقويت مباني توليد قطعات صنايع خودروسازي.
 
 1. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلي شرکت شهرتهران در استان تهران و نشاني آن كيلومتر 11 جاده مخصوص كرج به کد پستی  1389836361 -  (ضمنا این  شرکت شعب دیگری  ندارد).
 
 1. سرمایۀ فعلی شرکت: 4.747.718.566.000ریال.
 
 1. موضوع افزایش سرمایه: خرید ماشین آلات و تجهیزات و تامین سرمایه در گردش.
 
 1. محل افزایش سرمایه: مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران.
 
 1. مبلغ افزایش سرمایه: 1.880.000.000.000ریال.
 
 1. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 6.627.718.566.000 ریال.
 
 1. مدت شرکت: نامحدود.
 
 1. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
 
 1. ارزش اسمی هر سهم: 000ر1 ریال.
 
 1. مبلغ مشارکت‌ شده توسط سهامداران شرکت: 825.349.684.000 ریال.
 2. تعداد سهام قابل عرضه به عموم : 1.054.650.316 سهم.
 
 1. مشخصات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت:
اشخاص حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسۀ ملی اشخاص حقوقی نماینده نام پدر شماره شناسنامه کد ملی سمت
شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید (سهامی خاص) 475527 14005082693 سید مرتضی صدر سید صدرالدین 137 0452335302 رئیس هیأت مدیره. عضو
( غیر موظف )
شرکت خدمات بیمه ایران خودرو( سهامی خاص ) 217076 10102584300 حسین کرمی وشوشادی ماشاءاله 3941 0049917641 نایب رئیس هیأت مدیره.
( غیر موظف )
شرکت صنایع ریخته گری ایران خودرو (سهامی خاص) 165300 10102078690 مرتضی محمدی رضا 3651 0055771203 مدیرعامل و عضو هیات مدیره
شرکت  حمایت گستر ایران خودرو (سهامی خاص) 285656 10100305261 محمد مهدی  صیامیان گرجی غلامعلی 45 2181444005 عضو هیأت مدیره.
( غیر موظف )
شرکت نمایندگی بیمه فردا
( سهامی خاص )
122002 10101655064 نادر زندی رحمت اله 562 1461568056 هیأت مدیره.
( غیر موظف )
 
*شرکت فاقد عضو علی­البدل هیئت­مدیره می‌باشد."
 
 1. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی:
دركلية مجامع عمومي، صاحبان سهام مي‌تواند شخصاً، يا وكيل يا قائم مقام قانوني اشخاص حقيقي، و نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي، صرف‌نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت يا نمايندگي حضور به ‌هم رسانند. هر سهامدار، براي هريك سهم فقط يك رأي خواهد داشت.
 
 1. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
راجع به تقسیم سود مطابق ماده  90 قانون تجارت انجام می شود . وضع اندوخته قانونی ازسود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ،ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود. تقسیم دارایی بعد از تصفیه با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.
 1. تعداد و امتیازات سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
 
 1. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: شرکت فاقدهرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.
 
 1. مبلغ بازپرداخت‌ نشدۀ اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ باز پرداخت نشده اوراق مشارکت است.
 
 1. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده‌است: مطابق با صورت‌های مالی حسابرسی شدۀ 1400/06/31  مجموع بدهی‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت شرکت به ترتیب برابر با 6،471،131 و 1،229،707 میلیون ریال می‌باشد. همچنین براساس یادداشت 35همراه صورت های مالی حسابرسی شده مزبور بدهی های احتمالی درج گردیده است.
 
 1. مدت پذیره‌نویسی:
پذیره‌نویسی از اول وقت اداری روز شنبه مورخ 1401/06/12 آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/07/10 به‌مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایة تعیین‌شده قبل از انقضای مهلت پذیره‌نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره‌نویسی متوقف خواهدشد.
 
 1. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره‌نویسی باید تعهد شود: حداقل 1  سهم و حداکثر 1.054.650.316 سهم
 
 1. مشخصات متعهد پذیره‌نویسی و میزان تعهدات آن:
 
موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد
سرمایه گذاری در طرح ها و شرکت های تولیدکننده انواع قطعات خودرو خرید کلیه حق تقدم استفاده نشده سهامی عام شرکت گسترش سرمایه گذاری  ایران خودرو
 
 
 
 1. روزنامۀ کثیرالانتشار:
روزنامۀ کثیرالانتشاری که اطلاعیه‌ها و آگهی‌های ناشر در آن منتشر می‌شود روزنامۀ  اطلاعات می­باشد. همچنین اعلامیة مذکور در روزنامه­های همشهری و دنیای اقتصاد ( بر اساس مفاد مادة 177 لایحة اصلاحی قسمتی از قانون تجارت) نیز منتشر می­گردد.
 
 1. چگونگی پذيره‌نويسی:
با توجه به ثبت شرکت مهرکام پارس  (سهامی­عام) نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره‌نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره‌نویسی می­توانند در مهلت تعیین‌شده برای پذیره‌نویسی نسبت به ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق­تقدم فوق، می‌بایست علاوه بر مبلغ پرداختي بابت حق‏تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نيز به کارگزار مربوطه بپردازند.
 
 1. مشخصات حساب بانکی ناشر:
مبالغ ارزش اسمی حق تقدم‌های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معاملاتی، پس از تسویة وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویة وجوه، به حساب زیر واریز می‌گردد:
حساب شمارۀ 1-189291-115-234 به ‌نام شرکت مهرکام پارس(سهامی عام)، نزد بانک پاسارگاد شعبۀ شهرک اکباتان کد شعبه 234
 
 1. کلیۀ اطلاعات و مدارک مربوط به شرکت شامل:
اساسنامه، طرح اعلامیۀ پذیره‌نویسی و آخرین صورت‌های مالی به ادارۀ ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده‌است. همچنین گزارش توجیهی هیئت‌مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس علاقه‌مندان می‌باشد.
 
 1. مشخصات سهامداران:
نام سهامدار نوع شخصیت حقوقی تعداد سهام درصد مالکیت
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو سهامی عام 1,996,367,035 42.05%
شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو سهامی خاص 474,886,312 10%
سایر سهامداران   2.276.465.219 47.95%
جمع کل   4.747.718.566 100%
 
 
 1. نحوة عمل در صورت عدم تکمیل پذیره‌نویسی سهام شرکت:
شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو متعهد گردیده در 5 روز پایان مهلت عرضه عمومی نسبت به خرید سهام پذیر نویسی نشده اقدام نماید.
 
 
 1. نکات مهم:
 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات اعلامیة پذیره‌نویسی بر عهدة ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش­یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌دلیل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن­ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به‌منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به‌منزلة تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
 • پذیره­نویسان می­توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از موارد یاد‌شده در این اعلامیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
 • تهران – ابتدای خیابان ملاصدرا – شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار – ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای.
 
 
 
هیئت‌مدیرة شرکت مهرکام پارس (سهامی عام)
 
 
× >
× >
× >
× >