آگهي مزايده عمومی اقلام روتين ضايعاتی

1400/10/26
شركت مهركام پارس در نظر دارد اقلام ضايعاتی روتين خود را طی مدت 4 ماهه از اول بهمن ماه 1400 لغايت پایان اردیبهشت ماه 1401 شامل:کارتن - آهن آلات - تخته و پالت - فوم صندلی - انواع مواد پليمری - دوربر روکش - نايلون - کيسه مواد و گونی -  لوله مقوائی رول وسط نايلون - انواع بشکه ضايعاتی و زباله را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند ظرف مدت هفت روز کاری از زمان انتشار آگهی در ساعات اداری جهت بازديد، دريافت و عودت اسناد مزايده به آدرس: کيلومتر 11 جاده مخصوص كرج- واحد فروش مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 48862258 تماس حاصل نمايند.
تاریخ چاپ آگهی : 1400/10/26
تاریخ پایان مهلت آگهی  :1400/11/04
* روزهای کاری بجز پنجشنبه و جمعه
× >
× >
× >
× >