آگهي مزايده عمومی اقلام ضايعاتی روتين

1399/03/19
شركت مهركام پارس در نظر دارد اقلام ضايعاتی روتين خود را طی مدت 4 ماهه از 99/04/01 لغايت 99/07/30 شامل کارتن، فوم صندلی، آهن آلات ،تخته و پالت، انواع مواد پليمری، انواع بشکه ضايعاتی، دوربر روکش، نايلون، کيسه مواد و گونی، لوله مقوائی رول وسط نايلون و زباله را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند ظرف مدت هفت روز کاری از زمان انتشار آگهی در ساعات اداری جهت بازديد، دريافت و عودت اسناد مزايده به آدرس: کيلومتر 11 جاده مخصوص كرج- واحد فروش مراجعه  و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 48862258 تماس حاصل نمايند.
 تاریخ چاپ آگهی : روز دوشنبه 99/03/19
تاریخ پایان ههلت : روز سه شنبه 99/03/27
× >
× >
× >
× >