اگهی دعوت به مجمع عمومی

1400/03/18
دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مهرکام پارس (سهامی عام ) به شماره ثبت 82062 و شناسه ملی 10101267070
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مهرکام پارس (سهامی عام ) یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت مهرکام پارس (سهامی عام ) که در ساعت  10   صبح روز  شنبه  مورخ 1400/03/29در سالن همایش شرکت مهرکام پارس (سهامی عام)  به آدرس کیلو متر 11 جاده مخصوص کرج تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
  1. استماع گزارش هیات مدیره ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال منتهی به 1399/12/30
  2. بررسی و تصویب صورت های مالی عملکرد سال منتهی به 1399/12/30
  3. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال منتهی به  1400/12/29
  4. تعیین حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
  5. تعیین روزنامه کثیر الانتشار شرکت
  6. سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد
با استناد ماده99 قانون تجارت از سهامداران محترم و نمایندگان قانونی آنها تقاضا می شود با رعایت شرایط مندرج در آگهی نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و در دست داشتن مدارک مالکیت سهام در صبح همان روز جهت دریافت کارت ورود به جلسه ، به امور سهام شرکت واقع محل شرکت مهرکام پارس مراجعه نمایند.
بدیهی است حضور در جلسه مجمع منوط به ارائه برگ ورود به جلسه می باشد.
و با توجه به شیوع بیماری ناشی از ویروس کرونا و لزوم فاصله گذاری اجتماعی این مراسم به صورت پخش زنده از طریق سایت آپارات به آدرس زیر در دسترس خواهد بود .
https://www.aparat.com/Mehrcampars/live
همچنین سهامداران محترم شرکت می توانند سوالات و ابهامات خود در خصوص مفاد دستور جلسه مجمع مزبور از طریق ارسال پیامک به شماره   09129378352 به اطلاع هیات رئیسه مجمع برسانند.
ضمناً از سهامداران و نمایندگان محترمی که به صورت حضوری در مجمع حاضر خواهند شد در خواست می گردد تمامی اصول لازم برای حفظ سلامتی خود و دیگر شرکت کنند گان را رعایت کنند.
 
هیات مدیره شرکت مهرکام پارس (سهامی عام )
× >
× >
× >
× >