آگهی مزایده عمومی اقلام ضایعاتی روتین

1399/07/14
شركت مهركام پارس در نظر دارد اقلام ضايعاتی روتين خود را طی مدت 4 ماهه از 99/08/01 لغايت99/11/30 شامل: کارتن- فوم صندلی- آهن آلات- تخته و پالت- انواع مواد پليمری- انواع بشکه- دوربر روکش- نايلون- کيسه مواد و گونی- لوله مقوائی رول وسط نايلون و زباله  را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند. لذا متقاضيان مي‌توانند ظرف مدت هفت روز کاری از زمان انتشار آگهی در ساعات اداری جهت بازديد، دريافت و عودت اسناد مزايده به آدرس: کيلومتر 11 جاده مخصوص كرج- واحد فروش مراجعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 48862258 تماس حاصل نمايند.
تاریخ انتشار آگهی : روز دوشنبه  99/07/14
پایان مهلت آگهی : روز سه شنبه 99/07/22
× >
× >
× >
× >