آگهی پذیره نویسی

1400/08/05
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره 82062 و شناسه ملی 10101267070
به اطلاع می رساند به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهرکام پارس (سهامی عام)، مورخ 15/10/1399 و جلسه هیات مدیره 1400/07/20 و مجوز شمارۀ  117-783153/004 مورخ 1400/07/10 سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر گردید سرمایۀ شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ  4.747.718.566.000ریال به مبلغ 6.627.718.566.000 ریال، منقسم به 6.627.718.566  سهم 1,000ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
 1. سرمایه فعلی شرکت :                      4.747.718.566.000 ریال
 2. مبلغ افزایش سرمایه:                       1.880.000.000.000 ریال
 3. مبلغ سرمایه پس از افزایش:             6.627.718.566.000 ریال
 4. ارزش اسمی هر سهم:                                     1,000  ریال
 5. تعداد سهام عرضه شده:                       1.880.000.000سهم  
 6. نوع سهم:                                                       عادی با نام
 7. محل افزایش سرمایه: افزایش سرمایۀ شرکت از محل و به تفکیک زیر انجام خواهد شد:
1.880.000.000.000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی
 1. موضوع افزایش سرمایه:
خرید ماشین آلات و تجهیزات و تامین سرمایه در گردش
 1. به هر صاحب سهم، در ازای هر 100 سهم متعلقه در تاریخ 20 /1400/07تعداد 39 حق‌تقدم خرید سهم جدید تعلق می‌گیرد. بدیهی است تعداد دقیق سهام و حق‌تقدم‌های متعلقه هر سهم در گواهینامة حق‌تقدم محاسبه و به سهامداران اعلام خواهد شد.
 2. سهامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتشار آگهی به علت تغییر آدرس و یا به هر دلیل، گواهینامۀ حق‌تقدم خود را دریافت ننمایند، می‌توانند جهت دریافت گواهینامۀ مربوطه به آدرس مندرج در بند 12 این آگهی مراجعه نمایند.
 3. مهلت استفاده از حق‌تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می‌باشد.
 4. سهامداران محترمی که تمایل به استفاده از حق تقدم خود دارند، حسب مورد باید بر اساس موارد بیان شدۀ زیر اقدام نمایند:
 • سهامدارانی که به موجب گواهی حق‌تقدم خرید سهام جدید، فاقد مطالبات بوده و یا مطالبات آنان، بهای سهام جدید را تأمین نمی‌‌کند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر بهای سهام یا مابه‌التفاوت آن را از طریق شناسه پرداخت که شامل کد ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی می‌باشد، به حساب شمارۀ 1-189291-115-234 این شرکت نزد بانک  پاسارگاد شعبۀ  اکباتان  واریز و رسید بانکی مربوطه را به انضمام گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، ظرف مهلت استفاده از حق‌تقدم، با پست سفارشی به نشانی : تهران، کیلومتر 11 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)،  امور سهامداری شرکت مهرکام پارس (سهامی عام ) کد پستی 1389836361  ارسال نموده و یا مدارک را به آدرس: تهران، کیلومتر 11 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، امور سهامداری شرکت مهرکام پارس  (سهامی عام ) کد پستی  1389836361  تحویل و رسید دریافت نمایند.
 • سهامدارانی که به موجب گواهینامۀ حق‌تقدم خرید سهام جدید، دارای مطالبات به میزان بهای سهام جدید می‌باشند، می‌بایست ظرف مهلت مقرر ضمن تکمیل گواهی حق‌تقدم، مبنی بر اعلام موافقت با تبدیل مطالبات به سرمایه، مراتب را با پست سفارشی به نشانی: تهران، کیلومتر 11 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، امور سهامداری شرکت مهرکام پارس (سهامی عام ) کد پستی 1389836361  ارسال نموده  و یا مدارک را به آدرس: تهران، کیلومتر 11 بزرگراه شهید لشگری (جاده مخصوص کرج)، امور سهامداری شرکت مهرکام پارس  (سهامی عام) کد پستی 1389836361  تحویل و رسید دریافت نمایند.
تذکر : عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، به منزله عدم استفاده حق تقدم می باشد.
 1. درصورت عدم تمایل به مشارکت در افزایش سرمایه، سهامداران می‌توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره‌نویسی نسبت به واگذاری حق‌تقدم خود ازطریق  بورس اوراق بهادار تهران اقدام نمایند. با توجه به قابلیت معاملۀ مکرر حق‌تقدم خرید سهام شرکت، خریداران نهایی می‌بایست قبل از پایان مهلت پذیره‌نویسی نسبت به واریز بهای سهام جدید و ارسال مستندات به شرح بند  12 اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال مستندات یاد شده یا عدم واریز بهای اسمی، سهام جدید به آنها تعلق نخواهد گرفت.
 2. حق‌تقدم سهامدارانی که در مهلت مقرر از حق‌تقدم خود استفاده ننموده‌اند و همچنین پاره سهم‌های ایجاد شده، توسط شرکت از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه و مبلغ حاصل از فروش پس از کسر هزینه‌ها و کارمزد متعلقه به حساب بستانکاری سهامداران منظور خواهد شد.
نکات مهم:
 • مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطلاعات آگهی پذیره نویسی بر عهدۀ ناشر است.
 • ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائۀ اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده‌اند.
 • ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی درمورد شرکت‌ها یا طرح‌های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی‌باشد.
 • با توجه به زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت، این افزایش سرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت خواهد رسید.
 • سایر افرادی که تمایل به خرید حق‌تقدم عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را دارند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص فعالیت شرکت، می‌توانند به سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.mehrcampars.com   مراجعه و یا با شمارۀ تلفن 48862418-021 تماس حاصل نمایند.
 • گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی در این خصوص و همچنین بیانیۀ ثبت سهام جدید در سایت اینترنتی شرکت به آدرس www.mehrcampars.com و سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران به آدرس www.Codal.ir در دسترس می‌باشد.
 
هیئت مدیره
شرکت مهرکام پارس (سهامی عام )
× >
× >
× >
× >