دعوت از غرفه مهرکام پارس در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

دعوت از غرفه مهرکام پارس در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

1399/11/19
بدينوسيله از علاقمندان دعوت می گردد تا از غرفه این شرکت درچهاردهمین نمايشگاه بين المللی ایران پلاست بازدید به عمل آورند. بديهي است حضور گرم و صميمانه شما در غرفه مهرکام پارس باعث افتخار ما خواهد بود.
× >
× >
× >
× >