معاون برنامه ریزی و نظارت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو:

حمایت از مهرکام پارس وظیفه ذاتی ما است

1401/05/09
معاون برنامه ریزی و نظارت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در دیدار از شرکت مهرکام پارس گفت: به عنوان سهامدار اصلی این شرکت به وظایفه ذاتی در قبال این شرکت از جمله مشارکت در پروژه های توسعه این شرکت از طریق افزایش سرمایه و آورده نقدی سهامدار عمل می کنیم.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهرکام پارس، دکترعباس قاسمی در این دیدار که تعدادی از مدیران گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو او را همراهی می کردند، به خبرنگار این شرکت گفت:  برنامه هایی در حوزه صادرات، پرکردن ظرفیت خالی و تامین اقلام مورد نیاز بازار قطعات یدکی و خدمات پس از فروش در دستور کار مهرکام پارس قرار دارد که هم سو با راهبردهاي ايران خودرو است و دستيابي به این اهداف در نهايت منافع مشتريان را تامین می کند.  
وی افزود: این شرکت با اصلاح ساختار مالي و افزايش سرمايه نیز در جهت كاهش هزينه توليد و قيمت تمام شده محصولات و افزایش درآمد و سود نیز قدم بر می دارد.
× >
× >
× >
× >