خیز شرکت مهرکام پارس برای دریافت جایزه سرآمدی منابع انسانی

1397/10/11
شرکت مهرکام پارس برای دریافت جایزه در ششمین دوره جايزه تعالی منابع انسانی، در سطح گروه صنعتي ايران خودرو، خیز برداشت.
مدیرعامل شرکت مهرکام پارس درجمع مدیران ارشد این شرکت و ارزیابان اعزامی گروه صنعتی ایران خودرو، در قالب طرح جایزه تعالی منابع انسانی، گفت: از تجربیات همه شرکت های ارزیابی شده بهره خواهیم برد و آنها را در دستورکار قرار خواهیم داد.  
شرکت مهرکام پارس از توان مهندسی و تجربه تولیدی بسیار بالایی برخوردار است و زیرساخت های سیستمی موجود می تواند گامهای ارتقاء را تندتر کند.
حضور تیم ارزیابی جایزه تعالی که همگی آشنائی کامل با صنعت خودرو دارند می تواند نقاط قوت و قابل بهبود ما را بهتر شناسائی و معرفی نماید و برای آنها برنامه بهبود تدوین کنیم.  
مهندس محمد حسین مهدی، کارکنان شرکت مهرکام پارس را بسیار نجیب توصیف کرد و افزود: با همیاری چنین کارکنانی مسیر توسعه و پیشرفت را به خوبی طی خواهیم کرد.
× >
× >
× >
× >