در دیدار مدیران ارشد گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو از مهرکام پارس عنوان شد:

1399/05/15
مهرکام پارس نزد ایران خودرو، شرکتی استراتژیک است
در دیدارمدیرعامل شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، رئیس هیات مدیره و جمعی از مدیران ارشد این شرکت از بخش های مختلف تولیدی شرکت مهرکام پارس، بر تقویت و توسعه محصولات و گسترش همکاری های این شرکت با گروه صنعتی ایران خودرو تاکید شد.
در دیدارمهندسان زارع نژاد و ملک تهرانی و هیات همراه از شرکت مهرکام پارس خاطرنشان شد: این شرکت  نزد گروه صنعتی ایران خودرو، استراتژیک تعریف شده است. به این معنی که مهرکام پارس در زنجیره تامین گروه صنعتی ایران خودرو و ساپکو،  نقش کلیدی ایفا کند.
به عبارتی شرکت مهرکام پارس باید از تمام ظرفیت، توانمندی و پتانسیلی که دارد برای تامین نیاز های گروه صنعتی ایران خودرو بهره ببرد. 
در این دیدار تاکید شد: تبدیل شدن شرکت مهرکام پارس به بزرگترین و سودآورترین قطعه ساز گروه صنعتی ایران خودرو، خواسته اصلی این گروه است. 
× >
× >
× >
× >