طالقانی مدیرعامل شرکت مهرکام پارس شد

1400/12/25
دکتر غلامرضا خلیل ارجمندی مدیرعامل گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در حکمی مهندس محمدرضا طالقانی را به عنوان مدیرعامل وعضو موظف هئیت مدیره شرکت مهرکام پارس منصوب کرد.
مهندس طالقانی دانش آموخته رشته مهندسی صنایع ( لجستیک و زنجیره تامین) است که پیش ازاین، درآخرین حوزه کاری خود، با عنوان مدیرعامل  نایب رئیس هئیت مدیره شرکت صنایع بسته بندی گروه صنعتی پگاه فعالیت داشت.    
× >
× >
× >
× >