طراحی و ساخت چهار دستگاه آزمایش عملکرد قطعات اینتریور داشبورد K125 به دست کارکنان مهندسی تجهیزات

1402/08/10
کارکنان مهندسی تجهیزات شرکت مهرکام پارس طراحی و ساخت چهار دستگاه آزمایش وسنجش دقیق عملکرد قطعات اینتریور داشبورد K125 را برای آزمایشگاه این شرکت برعهده گرفته و با دقت بسیار به انجام رساندند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهرکام پارس، از این دستگاه ها که مطابق استانداردهای تعیین شده ساخته شده اند، برای آزمایش عملکرد دوام دریچه هوای داشبورد، درجعبه داشبورد، رفت و برگشت زیرآرنجی کنسول و باز و بسته شدن در آن، استفاده خواهد شد.   
همکاران مهندسی تجهیزات این دستگاه ها را با امکانات و تجهیزات موجود در شرکت و بدون هیچگونه هزینه ای و تنها با استفاده از توان فنی خود ساخته اند. 
(در طراحی و ساخت این دستگاه ها، مهندسین مجرب شرکت نقشی بسزا داشته اند.)
شایان ذکراست، گروه صنعتی ایران خودرو الزامات و استانداردهای دقیقی را درخصوص آزمایش عملکرد فیزیکی قطعات داشبورد خودروی K125 از جمله داشبورد تعیین کرده است و این قطعات باید دربالاترین سطح کیفی این الزامات و استانداردها را برآورده کند

× >
× >
× >
× >