قائم مقام اجرایی گروه صنعتی ایران خودرو در شرکت مهرکام پارس:

مجموعه سازان هم نوا، هم زبان و هم جهت با گروه صنعتی ایران خودرو حرکت کنند

1401/02/28
قائم مقام اجرایی گروه صنعتی ایران خودرو، چهارشنبه بیست وهشتم اردیبهشت در دیدار از شرکت مهرکام پارس اعلام کرد: سیاست راهبردی ما استفاده حداکثری از ظرفیت های شرکت های این گروه به منظور افزایش بهره وری و سودآوری مجموعه خودروسازی است.
دکتر کیانوش پورمجیب  دراین دیدار، که مهندس بابک سلاجقه مدیرعامل ایساکو و دیگر مدیران ارشد گروه صنعتی ایران خودرو او را همراهی می کردند، همچنین خاطرنشان کرد: شرکت هایی همچون مهرکام پارس باید ظرفیت سازی نیز بکنند تا همنوا و هم زبان و هم جهت با گروه صنعتی ایران خودرو افزایش تولید داشته باشند و گروه صنعتی ایران خودرو را تغذیه کنند.
وی تاکید کرد: معنی ندارد که در گروه ظرفیتی برای تولید محصول وجود داشته باشد ولی از آن استفاده نکنیم  و موجب کاهش بهره وری گروه شویم.
قائم مقام اجرایی گروه صنعتی ایران خودرو همچنین با اشاره به پروژه تولید خودروی جدید گروه صنعتی ایران خودرو با نام اختصاری K125 افزود: باید با همکاری یکدیگر، با جدیت هرچه تمام تر، و با از سر راه برداشتن موانع،  در زمان مقرر این پروژه بزرگ را به سرانجام برسانیم.
دکتر پورمجیب از شرکت های زیر مجموعه گروه نیز خواست کیفیت را سرلوحه فعالیت های تولیدی شان قراردهند تا دیگر سازندگان با الگو گیری از آنان پاسخگوی انتظارات ما باشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: مجموعه سازان بزرگ گروه صنعتی ایران خودرو همچون شرکت مهرکام پارس با اجرای هرچه بهتر سیاست های راهبردی تعیین شده در آینده نزدیک نزد مردم کشورشان بدرخشند.
× >
× >
× >
× >