در ششمین جایزه سرآمدی منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو

مدیریت توسعه منابع انسانی تقدیرنامه سه ستاره دریافت کرد

1398/02/24
مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت مهرکام پارس، در ششمین جایزه سرآمدی منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو، مبتنی بر مدل تعالی منابع انسانی، تقدیرنامه سه ستاره دریافت کرد.
مدیر توسعه منابع انسانی با اعلام این خبر، افزود: عرضه تجارب موفق و تقویت برند مجموعه، استفاده از بازخوردهای دریافتی برای سیاست گذاری های بهتر، ارتقاء کارآیی فرآیند های منابع انسانی، بهبود سطح خدمات ارائه شده به همکاران و ایجاد هماهنگی و همسویی فعالیت های حوزه منابع انسانی، از جمله مهم ترین دستاوردها، نقاط قوت و دلایل ارائه این جایزه به مهرکام پارس اعلام شده است.
مهندس حسین ایزدپرست خاطر نشان کرد: کسب این نشان بدون تلاش، همراهی و همدلی همکاران در حوزه های مختلف به لحاظ نمایش واقعی توانمندی های سازمان در حوزه منابع انسانی امکان پذیر نبود.
وی هدف از شرکت در ششمین جایزه سرآمدی منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو را تعیین جایگاه شرکت در مسیر تعالی منابع انسانی مبتنی بر الزامات مدل تعالی منابع انسانی دانست و افزود: در هزاره ی جدید، تنها از طریق به کارگیری الگوهای پیشرفته توسعه نیروی انسانی، یادگیری سازمانی و راهبردهای توسعه و بالندگی قابلیت های کارکنان، می توان پاسخگوی نیازهای سازمان بود.
مدل تعالی منابع انسانی با بهره گیری از مدل های تعالی سازمان، مبتنی بر مجموعه ای از ارزشهای محوری، معیارها و شاخص ها در حوزه منابع انسانی، به مدیران منابع انسانی کمک می کند با ارزیابی مستمر راهبردها، فرآیندها و نتایج منابع انسانی نقاط قوت و فرصت ها را شناسایی کنند و با بهبود در فرآیندها، برای رسیدن به سازمانی متعالی و یاد گیرنده برنامه ریزی کنند.
شایان ذکر است، مهر کام پارس در سال 1393 نیز با حضور در جایزه سرآمدی منابع انسانی گروه صنعتی ایران خودرو، تقدیر نامه دو ستاره دریافت کرده بود.   
× >
× >
× >
× >