نمایندگان شرکت مرزبان کیفیت:

مهرکام پارس روند مثبت و رو به تعالی را در چارچوب الزامات IATF طی کرده است

1400/11/10
شرکت مهرکام پارس مشتمل بر سایت های تهران، خراسان و کرمانشاه، دراجرای الزامات سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949 روند مثبت و رو به رشد و تعالی را طی کرده است.
به گزارش روابط عمومی، ممیزان شرکت مرزبان کیفیت به عنوان نمایندگان شرکت  IMQ ایتالیا، در پایان پایش، ارزیابی و سنجش شرکت مهرکام پارس براساس الزامات گواهینامه IATF 16949 خاطر نشان کردند: مفاد این گواهینامه در مهرکام پارس تثبیت و نهادینه شده است.
مهندس ابوالفضل حصاری و مهندس محسن زندیه در گزارش خود که درحضور مدیرعامل، و مدیران ارشد شرکت مهرکام پارس قرائت کردند، به نقاط قوت این شرکت اشاره کرده و ایجاد داشبورد کنترلی با استفاده از نرم افزار نام اکسل در مدیریت صندلی سازی، اقدامات ارزشمند از جمله ارزیابی عملکرد کارکنان برای افزایش انگیزه سرمایه انسانی شرکت مهرکام پارس از سوی مدیریت توسعه منابع انسانی، روند رو به کاهش برگشتی ها و توقفات،  ایجاد داشبورد مدیریت برگشتی ها و ضایعات و مدارک فنی که برای مشتری ارسال می شود، اجرای طرح های بهبود در واحدهای مختلف از جمله داخلی سازی هورن، کوپلینگ و فریم داشبورد و ایجاد امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی و بهره بردن از گواهینامه 17025 از سوی این آزمایشگاه و اجرا موفق استراتژی شرکت را نقاط قوت شرکت مهرکام پارس برشمردند.  
مدیرعامل شرکت مهرکام پارس نیز در این نشست، تفهیم ایرادها به شکل منطقی وکلاسیک را به افراد یا سازمانها، خدمتی بزرگ برشمرد و گفت:  این اقدام ارزشمند افراد و سازمان ها را از روزمره گی، استهلاک، درجا زدن ها و بیهودگی ها نجات می دهد.   
مهندس مرتضی محمدی با اعلام اینکه کیفی زندگی کردن و کیفی کارکردن  مثل زنجیر به هم متصلند، افزود: کیفیت یک مفهوم واقعی است که در تمام مراحل و مراتب کاری یعنی از ارائه طرح تا تولید محصول در مهرکام پارس وجود دارد و همه کارکنان به آن توجه ویژه دارند.
وی همچنین به خلاقیت ها و نوآوری هایی که در معاونت ها و مدیریت ها در طول یکسال گذشته برای توسعه و تعمیق ساخت داخل و داخلی سازی قطعات و مواد اولیه با اتکا به توانایی های داخل به انجام رسیده اشاره و آنها را در زمره اقدامات مثبت شرکت اعلام کرد.
شایان ذکر است، سال گذشته، شرکت رینا(RINA) ایتالیا، گواهینامهIATF  را برای دومین دوره سه ساله برای مهرکام پارس تمدید کرده بود.
شرکت مهرکام پارس از سال 1384 تاکنون براساس گواهینامه های ISO/TS وIATF  ارزیابی شده و مسیر رشد و تعالی را گام به گام طی کرده است.
سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949 به قطعه سازان صنعت خودرو کمک می کند تا عملکرد خود را دائم بهبود ببخشند، الزامات مشتریان را تامین کنند و از حصول رضایت مشتریان اطمینان یابند.
× >
× >
× >
× >