مهرکام پارس و دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران تفاهمنامه همکاری امضاء کردند

1402/06/19
مدیرعامل شرکت مهرکام پارس و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد غرب تهران در مراسمی، تفاهمنامه همکاری، به منظور بهره گیری از توانایی‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و امکانات و ظرفیت‌های متقابل، امضاء کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهرکام پارس، بر اساس این تفاهمنامه که در حضور مدیران ارشد مهرکام پارس و دانشگاه آزاد اسلامی غرب تهران به امضای مهندس علی ارضی فرد و دکتر محمد نریمانی راد رسید، دو طرف در زمینه برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و فعالیت های پژوهشی، تامین نیازهای فنی و مهندسی و اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک، همکاری خواهند کرد.  
دو طرف همچنین از ظرفیت ها و امکانات هم برای بهبود و اصلاح فعالیت ها و مهارت افزایی و جهت گیری پروژه های تحقیقاتی برای حل مسائل صنعت، بویژه نیازهای شرکت مهرکام پارس بهره خواهند برد.   
تعریف و اجرای مشترک پروژه‌های صنعتی، بهره‌گیری طرفین از امکانات آموزشی- پژوهشی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت آموزشی مورد نیاز مدیران و کارکنان شاغل و فعال نمودن تیم های مشترک تحقیق و توسعه به منظور تأمین نیازها، از جمله دیگر مواردی بودند که بر اساس این تفاهمنامه بر آنها تاکید شده است.

× >
× >
× >
× >