مدیرعامل شرکت مهرکام پارس در بازدید از هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست:

همکاری با شرکت ها، به منظور هم افزایی، دستورکارمهرکام پارس است

1402/07/02
در سومین روز از برگزاری هفدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، مدیرعامل شرکت مهرکام پارس در بازدید از غرفه شرکت های پتروشیمی جم پیلن، درخشان ساز، بسپار شیمی سپیدان و پارسا پلیمر شریف بر گسترش همکاریهای دوجانبه تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مهرکام پارس، مهندس علی ارضی فرد با اعلام اینکه همکاری با شرکت ها، به منظور هم افزایی، دستورکارمهرکام پارس است، افزود: امید است با این رویکرد که در چارچوب سیاست گروه صنعتی ایران خودرو است، بتوانیم در زمینه تحقیق و پژوهش، طراحی و ساخت محصول و تولید بتوانیم مراحل تعالی و توسعه را گام به گام پیش برویم و کاهش هزینه ها و افزایش سود را رقم بزنیم.    
وی خاطر نشان کرد: درهمین راستا، شرکت درخشان ساز با افزایش تولید و تامین به موقع مواد اولیه بیشترین همکاری را با شرکت مهرکام پارس داشته است.  
مهندس ارضی فرد همچنین با اعلام اینکه مهرکام پارس با همه کسانی که دست یاری به او بدهند، همکاری می کند، افزود: براساس همین رویکرد است که طی یکسال گذشته برتعداد تامین کنندگان قطعه و مواد اولیه شرکت مهرکام پارس افزوده شده است.    

× >
× >
× >
× >