همگامی مهرکام پارس با گروه صنعتی ایران خودرو در برگزاری نخستین نمایشگاه "فرصت های ساخت داخل و رونق تولید"

1398/04/29
مدیرعامل شرکت مهرکام پارس، شنبه، بیست و نهم تیر، در دیدار از نخستین نمایشگاه "ساخت داخل و رونق تولید" بر استفاده از ظرفیت و توان داخلی در ساخت مجموعه قطعات تولیدی این شرکت تاکید کرد.
مهندس محمدحسین مهدی را در دیدار از سالن صنعت و غرفه مهرکام پارس، دکتر کاوندی عضوهیات مدیره این شرکت همراهی می کرد.
شایان ذکر است، شرکت مهرکام پارس همراه و همگام با صنایع کشور و گروه صنعتی ایران خودرو در نمایشگاه "فرصت های ساخت داخل و رونق تولید" حضور یافته است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه بهم رسانی صنایع با سازندگان، مراکز فناوری وعلمی پژوهشی، شرکت های دانش بنیان، سرمایه گذاران، و ساختارهای حمایتی به منظور داخلی سازی قطعات در سال رونق تولید اعلام شده است.
این نمایشگاه در زمینه های قطعه و خودرو، لوازم خانگی، صنایع دریایی، نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع معدنی و مخابرات برگزار شده است.
در این نمایشگاه، شرکت ها و مجموعه‌های صنعتی نیازهای خود را برای تامین انواع قطعات و ماشین آلات معرفی کرده اند و شرکت‌های توانمند، دانش بنیان و فناور نیز با نیازهای صنعتی کشور بهتر از پیش آشنا می شوند.
نخستین نمایشگاه "فرصت های ساخت داخل و رونق تولید" بیست و هفتم تیر آغاز بکار کرد و تا تا سی ام این ماه  در نمایشگاه بین المللی تهران برپاست.
× >
× >
× >
× >